• Блог

    Литературата на себепознанието

    Скъпи читатели, Основната тема в моите книги е себепознанието. Героите им пътуват към себе си и се обръщат към Духа, за открият в сърцата си Божествената искра и да разберат кои са. Да осъзнаят своето призвание, уникалност и неповторимост. Шри Шри Рави Шанкар, един от днешните духовни учители на човечеството, казва, че връзката със себе си е част от нашето духовно развитие. Кое е особеното в литературата на себепознанието? Тя носи ценни духовни послания и ни помага да разгърнем скрития си потенциал, съкровището, заровено на дълбоко, а то може да бъде намерено и освободено само с помощта на Духа.Тя използва широко символния език, който всъщност е езикът на духовното. В…