• без категория

    Рецензия на Иван Момчев, режисьор и писател

    ЗА ВЪЗХОДИТЕ И ПАДЕНИЯТА НА ВОИСЛАВ ВОЙНИКОВ           Текстът представлява оригинален опит за модерен психологически роман. Художествено произведение, в което вътрешните мотивации, мислите и чувствата на героите анализират отминали и откликват на външни събития като в крайна сметка създават сюжетната среда и изграждат сложната тъкан на едно драматично повествование. Разказът е рамкиран с класически пролог и епилог, между които са разгърнати три основни части. Те представляват три субективни гледни точки към спомени, анализи и самоанализи на житейски фрагменти, преплетени в общото детство и битието на тримата основни герои на романа, братята Войс и Иви и сестра им Грета. Като основна идейна и сюжетна нишка в оригиналната тъкан на произведението изпъква…

  • без категория

    Воислав Войников рецензия от Благовеста Касабова

    Чрез изпитания да откриеш себе си Светът, който Весела Василия пресътворява в новия си роман „Възходи и падения на Воислав Войников“ отразява многоликия образ на живота, тъжната картина на отчуждението, сложността на взаимоотношенията между близки хора и невидимата драма в човешките души. Повествованието се развива интригуващо в няколко посоки и поставя във всяка една от тях общочовешки проблеми и въпроси. Художественото им покритие е съпоставимо с европейските постижения на модерната психологическа проза. В многопластовото сюжетно развитие авторката докосва минало и настояще историческо време, като на преден план са изведени усилията на действащите лица за душевно възмогване и нравствено оцеляване. В структурата на сюжетното развитие личи оригиналния подход на авторката при…